Nova i polovna ugostiteljska oprema
kontakt informacije
Telefon: 061-117-711-7
Ime: Mico
Mesto: Beograd
Cena: kontakt
Datum: 05.08.2017. u 20:26
Pregledano: 8
Slika: Nova i polovna ugostiteljska oprema

 

Friteze 2x8 profesionalne, markeHendi, polovne

Beograd

2

350,00

Rashladnistoloviilisalatare, profesionalnemarke Polaris 1000x700, polovne Beograd Ivanjica

6

500,00

 

Novi električniprofesionalnigirosmarkeRemta

4 grejačasakeramičkompločomBeograd

1

1000,00

 

Profesionalnielektričninoževizagirosmarke Ashine ek-2,  polovni Beograd

6

300,00

 

Profesionalnielektričninoževizagirosmarke Ashine ek-2,  novi Beograd

6

500,00

 

Profesionalnivertikalniizamrzivačifrižider 700 litara, polovniIvanjica

2

1000,00

 

Desert vitrinavertikalnaplusnaIvanjica

1

500,00

 

Robot profesionalniuniverzalninemačkiBeograd

1

2000 euraumesto 3000 eura

 

Mešalicerazneprofesionalne 50 kg Beograd Ivanjica

3

500,00

 

KafeaparatdigitalniautomatskiOmnimatic aurora espresso digit/6 lux-cp-s/1 2400 w, 16 a, 0.1+0.8 classeclimatica Beograd

1

1000,00

 

KafeaparatprofesionalnimarkeFuturemasabrojačem, žetoni, tekućavodaBeograd

1

400,00

 

KafeaparatiprofesionalnimarkeSaeco 7 sabrojačem, žetoni, stajaćavodaBeograd

3

500,00

 

LedomatimarkeHendiBeograd

4

150,00

 

Izložbenirazniprofesionalnifrižideriizamrzivači 370-430 litaraBeograd Ivanjica

5

300,00

 

KafeaparatprofesionalnimarkeFaemageneralnoservisiransa tri grupesadepuratorom bez mlinaBeograd

1

500,00

 

Grilnaćumur 1000x700 bez postoljaizdvadelasaizolacijomIvanjica

2

150,00

 

Pizza peć 1000X1000x1000 dvoetažnasapostoljemunutrašnjamera 850X850  Ivanjica

1

1000,00

 

Pizza pećijednoidvoetažnestrujne 400-800 euravišekomada Beograd Ivanjica

1, 2

400, 800

 

Kolicazakokiceprofesonalnasaplinskombocom bez akumulatoraBeograd

1

500,00

 

HladnistolovivišekomadaIvanjica

2

400/metar

 

ToplaihladnavitrinaIvanjica

1, 1

400/metar

 

Giros original začini  (svinja, pile, krava) Beograd

 

150 e/kg

 

Fontana zalimunaduprofesionalnamarkeRemta 2x20 litaraBeograd

višekomada

500,00

 

Power Plate, imitacijaBeograd

2

350,00

 

GirosmačeteBeograd Ivanjica

28

50,00

 

Salatare Polaris I Hendi Beograd Ivanjica

5

500

 

Prašakrubel od 9 i 12 kila

Beograd

4000kg

125dinara/kg

 

Sapuntečni 5 litarasaglicerinomBeograd

2000 litara

380dinara

 

Stolovimetalniinoxsastolicama 45 kompletaIvanjica

45 kompleta

110 e

 

Stolovimetalnodrvenisastolicamapliš 8-10 kompletaIvanjica

8-10 kompleta

110 e

 

Stolovidrveni bez stolica 25 komadaIvanjica

25 komada

50 e

 

Razne audio isvetlosneopremezakafićei disco Beograd

 

 

 

Dostakrevetana sprat sadušecima,prekrivačimaijastucima Beograd

1 spratnikomplet

140 e

 

GrilovinastrujuRemta I Hendi

4

370 e

 

Ekokoža garniture dvosedidvefoteljeBeograd

14 kompleta

?

 

HaubadebeliinoxprofisamotoromIvanjica

2 komada

?

 

ŠipkeikrstovizagirosBeograd

višekomada

25e, 65e

 

Puno ostaleugostiteljskeopreme

 

 

 

Tenda naizvlačenje 5 ili 6 metara puta 3 metraIvanjica

1

?

 

             

Napomena: oprema se nalazinalageruu Beogradu I Ivanjici

Oprema se prodaje u viđenomstanju, fotografijesu u prilogu.

Garancija: opremanije u garantnomroku

Plaćanje: avans 100 %

Troškoveprevozasnosikupac.

Cenaprevoza u zemlji I inostranstvu 0.40 euro centisaputarinom tour-e tour, gorivom bez hrane I spavanja I auto danom 50.00 eura.

Prodavacmože da obezbediprevoz robe.

Mića Telefoni: +38161/63/64 – 11 77 11 7