Nenarativni strip
kontakt informacije
Telefon: 011-263-063-5
Ime: Nenarativni strip
Mesto: Beograd
Cena: pozvati
Datum: 05.09.2014. u 17:49
Pregledano: 411
Slika: Nenarativni strip

U praktičnom smislu izbor radova koji čine ovaj doktorski umetnički projekat je pokušaj metodološkog i umetničkog istraživanja na području geometrizovane vizuelne naracije, i činiće ga dve povezane celine. Prva celina je formirana od originalnih strip tabli rađenih za komercijalno tržište, a drugu celinu sačinjavaju grafički listovi izvedeni u tehnikama ručne štampe.