Moderni novac i bankarstvo
kontakt informacije
Telefon: 061-131-545-7
Ime: Sasa
Mesto: Beograd
Cena: 4350 din.
Datum: 12.09.2014. u 13:20
Pregledano: 665
Slika: Moderni novac i bankarstvo

Proučavanje novca i bankarstva danas je nezaobilazna potreba, budući da se iz dana u dan sve više borimo s finansijskim instrumentima, institucijama, tržištima koja upravljaju našim novcem i primanjima. Zato je  izuzetno važno da znamo na čemu se temelji novac i bankarstvo savremenog društva, šta oni zaista predstavljaju i kako su nastali. Knjiga pruža  detaljan pregled sistema novca jedne države, kao i istorijski pregled razvoja monetarnog sistema, finansijskih institucija i evolucija novca. Ovo je osnovna knjiga svakog bankara. Neka što pre postane i vaša!