Kopjuterska grafika- uvod u opštu el
kontakt informacije
Telefon: 064-034-389-0
Ime: Milos
Mesto: Beograd
Cena: 600 din.
Datum: 18.09.2014. u 19:43
Pregledano: 1241
Slika: Kopjuterska grafika- uvod u opštu el

Kopjuterska grafika / primena autoCAD-a 2000 autor prf.dr Snežana Radonić Tehnički Fakultet Čačak sadržaj(uvod, pokretanje programa, editor crtanja, parametri na ekranu, definisanje pomoćnih fukcija,komande za crtanje-draw,komande za kotrolu crteža, modify-meni, precizni određivanje tačke na crtežu, izbor elementa crteža dopunske komande za crtanje, koande koje olakšavaju crtanje,šrafiranje,kotiranje-dim, crtanje zaglavlja,ispisivanje teksta označavanje kvaliteta obrađene površine,crtanje u izometriji kostruisanje u 3D ).