Javne finansije
kontakt informacije
Telefon: 061-131-545-7
Ime: Sasa
Mesto: Beograd
Cena: 4500 din.
Datum: 12.09.2014. u 13:48
Pregledano: 646
Slika: Javne finansije

U udžbeniku koji je pred nama predstavljena je analiza uzroka državnih odluka i njihovih efekata na razna područja ekonomske aktivnosti. U prvom planu su javne finansije, tj. prihodi i rashodi države. Udžbenik sadrži i vrlo aktuelne i analitički doterane delove o osnovama fiskalne politike stabilizacije i osnovama raspodele fiskalne politike. Takođe, knjiga poseduje prilično redak kvalitet – izrazitu savremenost, pošto obuhvata sve novije pojave iz područja teorije i prakse javnih finansija.