1. Knjigu Primljenih Računa 2. Knjigu Izdatih Računa 3. Knjigu Avansa 4. Izvetaji svih navedenih knjiga su po mesecima, klijentima sa datomom od-do, mogućnost eksportovanja svih izvetaja u formate PDF i XLS. Program BLAGAJNA je namenjen svim firmama koje imaju dnevni protok gotovine po raznim osnovama, sadrži: 1. Vođenje blagajne sa naplatom ili isplatom novca sa potrebnim opisom promene stanja. 2. Izdavanje naloga uplate ili isplate. 3. Izvetaj blagajne po danima sa potrebnim datumom od-do 4. Dnevnik blagajne Program DOKUMENTI, sadrži: 1. Vođenje dokumenata po vrsti sa pripadajućim datumom, mesecom, komitentom, brojem računa, org. i rad. jedinicom i iznosima. 2. Izvetaj dokumenata po vrsti sa potrebnim datumom od-do. 3. Mogućnost automatskog knjiženja dokumenata sa odgovarajućim kontima u FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO Program OSNOVNA SREDSTVA, namenjen srednjim i velikim preduzećima, kao i knjigovodstvenim agencijama za knjigovodstveno vođenje osnovnih sredstava i inventara, sadrži: 1. Viegodinji program, nema otvaranja novih fininasijskih godina. 2. Unos osnovnih sredstava sa detaljnim opisom osnovnog sredstva, amortizacionom grupom, trajanjem, nabavnom vrednosti, ispravkom vrednosti, stopom amortizacije, revalorizacijom,.... 3. Popis osnovnih sredstava. 4. Unos efekata revalorizacije osnovnih sredstava. 5. Uvećanje vrednosti, indeksi revalorizacije. 6. Unos i izvetaji rada radnih maina po km ili po radnom času i po potronji goriva i maziva. 7. Obračuni, pregledi i izvetaji: -Pregled osnovnih sredstava sa uvećanjem -Obračun amortizacije osnovnih sredstava (sa uvećanjem) -Obračun revalorizacije osnovnih sredstava (sa uvećanjem) -Obračun uvećanja osnovnih sredstava -Obračun revalorizacija uvećanja vrednosti osnovnih sredstava -Pregled osnovnih sredstava po godinama -Pregled osnovnih sredstava po oznaci -Pregled inventure osnovnih sredstava -Obračun razlike knjigovodstvenog i popisnog stanja osnovnih sredstava -Pregled procenjene revalorizacije osnovnih sredstava -Kartica osnovnog sredstva -Pregled efekta revalorizacije osnovnih sredstava -Obračun efekta revalorizacije osnovnih sredstava Program VOZILA, namenjen prevoznicima sa teretnim, putničkim, autobuskim (gradskim i međugradskim) vozilima i radnim mainama, sadrži: 1. Vođenje vozila po organizacionim jedinicama, prilagođen zakonskim odredbama. 2. Detaljan registar vozila sa svim potrebnim elementima 3. Tipovi vozila obuhvaćena programom: Teretna vozila, priključna vozila, putnička vozila, autobusi, radne maine 4. Vozači i članovi posade. 5. Izrada tampa i pregled putnih naloga i izdavanje potvrda. 6. Vođenje i izvetaji: - Knjiga evidencije - Relacija i zarada po vozilu, - Opreme uz vozilo - Trokova po vozilu i komitentu - Po vozilu i vozaču, klasičan i grafički izvetaj - Po kilometraži i vremenu, po kilometraži i potronji. Program NEKRETNINE , namenjen firmama koje se bave prometom nekretnina, sadrži: 1. Unos kuća, stanova, poslovnih prostora i zemljita sa svim detaljima koji su potrebni za svaki tip nekretnine. 2. tampa pristupnica za klijente vlasnike nekretnina. 3. Pregled i pretraga: kuća, stanova, poslovnih prostora i zemljita po mestu, kvartu, vrsti ponude, statusu(aktivno/neaktivno), kvadraturi od-do, ceni od-do WEB SHOP(IZRADA INTERNET PRODAVNICA [13]) I WEB DIZAJN Danas zbog sve veceg prelaska trgovine robom i uslugama na internet, jako je važno imati prezentaciju na internetu. Pored toga ta prezentacija treba da kvalitetno(vizuelno i funkcionalno) predstavi Vau firmu, i sajt da bi imao posecenost mora biti dobro optimizovan za pretraživače. U dogovoru sa naim web dizajnerom uradićemo sve da Vau firmu predstavimo na pravi način. Za pun efekat Vae internet prezentacije preporučujemo WebShop: Izrada internet prodavnica [14] je usluga Infosistema koja kobinovana sa nasim programima daje maksimalne poslovne rezultate. Izrada internet prodavnica [15] Vam donosi potpuno povezivnje sa nasim programima tako da sa nje automatski prebacujete narudzbine u program, pored toga imate mogućnost i slanja slika i malo i veleprodajnih cena artikala iz programa na internet prodavnicu. Internet prodavnica ima mogućnost brze tampe fakture online sa Vaeg sajta. Za sve dodatne informacije stojimo Vam na usluzi, kontaktirajte nas kad god Vam odgovara, NON STOP smo tu za Vas! Links: ------ [1] http://www.navidiku.rs/firme/softveri-aplikacije-izrada/poslovni-knjigovodstveni-programi [2] http://www.navidiku.rs/firme/softveri-aplikacije-izrada/poslovni-knjigovodstveni-programi [3] http://www.navidiku.rs/firme/softveri-aplikacije-izrada/poslovni-knjigovodstveni-programi [4] http://www.navidiku.rs/firme/softveri-aplikacije-izrada/poslovni-knjigovodstveni-programi [5] http://www.navidiku.rs/firme/softveri-aplikacije-izrada/poslovni-knjigovodstveni-programi [6] http://www.navidiku.rs/firme/softveri-aplikacije-izrada/poslovni-knjigovodstveni-programi [7] http://www.navidiku.rs/firme/softveri-aplikacije-izrada/poslovni-knjigovodstveni-programi [8] http://www.navidiku.rs/firme/softveri-aplikacije-izrada/poslovni-knjigovodstveni-programi [9] http://www.navidiku.rs/firme/softveri-aplikacije-izrada/poslovni-knjigovodstveni-programi [10] http://www.navidiku.rs/firme/softveri-aplikacije-izrada/poslovni-knjigovodstveni-programi [11] http://www.navidiku.rs/firme/softveri-aplikacije-izrada/poslovni-knjigovodstveni-programi [12] http://www.navidiku.rs/firme/softveri-aplikacije-izrada/poslovni-knjigovodstveni-programi [13] http://www.foxoglasi.com/HTTP://WWW.NAVIDIKU.RS/FIRME/SOFTVERI-APLIKACIJE-IZRADA/POSLOVNI-KNJIGOVODSTVENI-PROGRAMI [14] http://www.navidiku.rs/firme/softveri-aplikacije-izrada/poslovni-knjigovodstveni-programi [15] http://www.navidiku.rs/firme/softveri-aplikacije-izrada/poslovni-knjigovodstveni-programi " />
Infosistem
kontakt informacije
Telefon: 011-405-013-4
Ime: Dalibor
Mesto: Beograd
Cena: kontakt
Datum: 18.09.2014. u 18:54
Pregledano: 910
Slika: Infosistem

Poslovni programi i knjigovodstveni programi su osnovna delatnost rada InfoSistema.Software se redovno usklađuje sa zakonskim propisima i redovno se unapređuje po mogućnostima. Poslovni programi i knjigovodstveni programi su razvijeni na Java platformi sa SQL bazom podataka. Poslovni programi i knjigovodstveni programi rade na svim Windows operativnim sistemima, kao i na LINUX serverima. Koristimo najnovije tehnologije i znanja pri izradi software-a. Naš programerski tim u saradnji sa stručnjacima i mnogim preduzećima je razvio software prilagodljiv za najrazličitije oblike poslovanja. Pri kupovini bilo kog programa dobijate besplatnu obuku i uputstvo za rad u programu. Obezbeđeno dalje održavanje programa. Poslovni programi i knjigovodstveni programi koje izdvajamo iz našeg paketa programa su:

Program ROBNO KNJIGOVODSTVO je namenjen firmama koje imaju promet robe bilo kog tipa(STR, STUR, Veleprodaje, pekare, mesare, poslastičarnice, stovarišta, autodelovi, proizvodne firme,… )  sadrži:

1. PC kasa (najčešće je koriste klasične maloprodaje robe bilo kog tipa sa većim brojem artikala)
2. PC TOUCHSCREEN kasa (koriste je maloprodaje robe bilo kog tipa sa manjim brojem artikala – preporučeno do 300) Ubacivanje artikala u GRUPE, radi lakše prodaje na TOUCHSCREEN kasi, svaka GRUPA jedna kartica + kartica najprodavanijih artikala.
3. Fakturisanje robe(Izlazna Faktura, Predračun, Otpremnica, Povrat Kupca, Manjak.... sa Vašim memorandumom)
4. Brz, lak i jednostavan registar: artikala(sa kataloškim brojevima), klijenata, skladišta,...
5. Rad sa više preduzeća, sa neograničenim brojem skladišta, prenosna skladišta, maloprodaja, veleprodaja, proizvodnja, reciklaža, sirovine.
6. Kalkulacije(Maloprodajna i Veleprodajna kalkulacija, Ulazna Faktura,Otpis robe, Nivelacija)
7. Kartica artikla, lager, deklaracije, cenovnici.
8. Izveštaji prometa po dokumentima, artiklima, skladištima, klijentima, grupama,... ,izveštaji kase, izveštaji fiskalnog štampača.
9. Popis, Finansijske Razlike, Analiza Prometa
10. Knjiga KPRa i KIRa
11. KEPU knjiga (Dnevni pazar)
12. Pregled i eksportovanje u PDF, XLS, ... svih računa, kalkulacija i izveštaja kao i štampa na A4 štampaču bilo kog tipa.
13. Proizvodnja(opciono) - ukoliko pored maloprodaje proizvodite određene proizvode ovo je skoro neizostavan element(za proizvodnju hrane ili robe bilo kog tipa, sadrzi: Faze proizvodnje, Sastavnice(Normativi), Radni Nalog, Trebovanje-razduženje sirovina, zaduženje proizvoda)
14. Podržava rad sa fiskalnim kasama i štampacima: EI Favourite, EI Partner i ostalim EI Informatika uređajima, HCP P2-DS, HCP Best i ostalim HCP uređajima, sa fisk. stampačem: Galeb FP-550, podržava štampu na svim POS štampačima. Podržava čitač bar koda.           

Program ROBNO KNJIGOVODSTVO ZA UGOTISTELJE (program za kafiće) je namenjen, restoranima, klubovima, picerijama, poslastičarnicama, pekarama,  fast food prodavnicama,....

Sadrži sve što i sadrži ROBNO KNJIGOVODSTVO opisano iznad, a pored toga izdvajamo sledeće:

1. PC TOUCHSCREEN kasa (Podržava rad sa TOUCHSCREEN monitorima, alternativno može se raditi sa običnim monitorom i mišom)
-Ubacivanje proizvoda u GRUPE, radi lakse prodaje na TOUCHSCREEN kasi, svaka GRUPA jedna kartica + kartica najprodavanijih proizvoda.
2. Program za kafiće ima prijavu konobara pri ulasku u program, tačno se zna koji konobar je izdao određeni račun, brza prijava i odjava različitih konobara pri kucanju računa, izveštaji prometa po konobarima.
3. Rad po stolovima i po turama, plan Vaseg lokala sa aktivnim stolovima, sa pregledom i mogućnošću zatvaranja pojedinacne ture ili svih tura odjednom po stolu.
4. Program za kafiće sadrži ulaz sirovina i artilkala, lager. Normativi pića i hrane sa razduženjem zaliha sirovina na kraju dana.
5. Izveštaji prometa: Promet po računima, stolovima, konobarima, smenama, artiklima, dnevni i mesečni izveštaj, DPU izveštaj, Knjiga Šanka sve sa željenim datumom od-do.
6. Štampa narudžbina, predračuna, fiskalnih računa, završnih računa po stolovima  ....
7. Program za kafiće podržava rad sa fiskalnim kasama i štampacima: EI Favourite, EI Partner i ostalim EI Informatika uređajima, HCP P2-DS, HCP Best i ostalim HCP uređajima, sa fisk. stampačem: Galeb FP-550, podržava štampu na svim POS štampačima.

Program FAKTURISANJE je namenjen širokom spektru uslužnih delatnosti, sadrži:

1. Lak i brz unos Vasih klijenata, tipova usluga u registar.
2. Podešavanje fakture(sa postavljanjem Vašeg loga) po Vašim potrebama, pregled izgleda fakture pre štampe i mogućnost eskportovanje fakture ili predracuna u PDF format.
3. Mogucnost pravljenja predračuna, a po realizovanom predracunu njegovo automatsko knjiženje u fakturu.
4. Vođenje uplata i zaduženja Vasih klijenata - Saldo Klijenta.
5. Analitička kartica klijenta, Izvestaji Vaseg poslovanja po klijentima i po fakturama sa datumom od-do, mogućnost eksportovanja svih izveštaja u formate PDF i XLS.
6. Mogucnost elektronskog(automatskog) knjizenja u finansije i knjigu KIR-a(u dogovoru sa Vasim knjigovodjom).
7. Pored klasičnih faktura, mogucnost fakturisanja priznanica za gotovinu fizickim licima.
8. Mogućnost dalje dorade programa po Vasim zeljama i potrebama.
9. Podržava rad sa fiskalnim štampačem: HCP P2-DS, HCP Best i ostali HCP uređaji, EI Favourite, EI Partner, EI Compact, EI Colibri i sa fisk. stampačem: Galeb FP-550. Podržava čitač bar koda.

Program FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO je namenjen knjigovodstvenim agencijama i firmama koje žele da samostalno vode celekupno knjigovodstvo po sistemu dvojnog knjigovodstva, sadrži::

1. Mogućnost da automatski vodite knjige ako sa ovim programom koristite robno knjigovodstvo ili fakturisanje: Sav promet iz robnog knjigovodstva ili iz fakturisanja(sa potrebnim kontima) sa datumom od-do možete automatski, jednim klikom proknjižiti u Finansijsko Knjigovodstvo i u Knjigu Primljenih i Izdatih Računa.
2. Analitika 1 - Analitička kartica po komitetima i kontima
3. Analitika 2 - Analitička kartica po kontima
4. Kumulativi naloga i klasa
5. Sintetika - Sintetička kartica od konta do konta
6. Analitička kartica i glavna knjiga
7. Analitika po AOPima i kontima
8. Analitika po regijama, mestima, putniku, komitentu,...
9. Pregled računa i uplata
10. Opomene i kompenzacije

Program PROSTO KNJIGOVODSTVO – PK KNJIGA je namenjen knjigovodstvenim agencijama i firmama koje žele da samostalno vode celekupno knjigovodstvo po sistemu prostog knjigovodstva, sadrži:

1. Mogućnost da automatski vodite kompletno knjige ako sa ovim programom koristite robno knjigovodstvo ili fakturisanje: Sav promet iz robnog knjigovodstva ili iz fakturisanja sa datumom od-do možete automatski, jednim klikom proknjižiti u Prosto Knjigovodstvo.
2. Prihodna strana, sa izveštajem sa datumom od-do
3. Rashodna strana, sa izveštajem sa datumom od-do

Program KPR & KIR, sadrži:

1. Knjigu Primljenih Računa
2. Knjigu Izdatih Računa
3. Knjigu Avansa
4. Izveštaji svih navedenih knjiga su po mesecima, klijentima sa datomom od-do, mogućnost eksportovanja svih izveštaja u formate PDF i XLS.

Program BLAGAJNA je namenjen svim firmama koje imaju dnevni protok gotovine po raznim osnovama, sadrži:

1. Vođenje blagajne sa naplatom ili isplatom novca sa potrebnim opisom promene stanja.
2. Izdavanje naloga uplate ili isplate.
3. Izveštaj blagajne po danima sa potrebnim datumom od-do
4. Dnevnik blagajne                                 

Program DOKUMENTI, sadrži:

1. Vođenje dokumenata po vrsti sa pripadajućim datumom, mesecom, komitentom, brojem računa, org. i rad. jedinicom i iznosima.
2. Izveštaj dokumenata po vrsti sa potrebnim datumom od-do.
3. Mogućnost automatskog knjiženja dokumenata sa odgovarajućim kontima u FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Program OSNOVNA SREDSTVA, namenjen srednjim i velikim preduzećima, kao i knjigovodstvenim agencijama za knjigovodstveno vođenje osnovnih sredstava i inventara, sadrži:

1. Višegodišnji program, nema otvaranja novih fininasijskih godina.
2. Unos osnovnih sredstava sa detaljnim opisom osnovnog sredstva, amortizacionom grupom, trajanjem, nabavnom vrednosti, ispravkom vrednosti, stopom amortizacije, revalorizacijom,....
3. Popis osnovnih sredstava.
4. Unos efekata revalorizacije osnovnih sredstava.
5. Uvećanje vrednosti, indeksi revalorizacije.
6. Unos i izveštaji rada radnih mašina po km ili po radnom času i po potrošnji goriva i maziva.
7. Obračuni, pregledi i izveštaji:
-Pregled osnovnih sredstava sa uvećanjem
-Obračun amortizacije osnovnih sredstava (sa uvećanjem)
-Obračun revalorizacije osnovnih sredstava (sa uvećanjem)
-Obračun uvećanja osnovnih sredstava
-Obračun revalorizacija uvećanja vrednosti osnovnih sredstava
-Pregled osnovnih sredstava po godinama
-Pregled osnovnih sredstava po oznaci
-Pregled inventure osnovnih sredstava
-Obračun razlike knjigovodstvenog i popisnog stanja osnovnih sredstava
-Pregled procenjene revalorizacije osnovnih sredstava
-Kartica osnovnog sredstva
-Pregled efekta revalorizacije osnovnih sredstava
-Obračun efekta revalorizacije osnovnih sredstava

Program VOZILA, namenjen prevoznicima sa teretnim, putničkim, autobuskim (gradskim i međugradskim) vozilima i radnim mašinama, sadrži:

1. Vođenje vozila po organizacionim jedinicama, prilagođen zakonskim odredbama.
2. Detaljan registar vozila sa svim potrebnim elementima
3. Tipovi vozila obuhvaćena programom: Teretna vozila, priključna vozila, putnička vozila, autobusi, radne mašine
4. Vozači i članovi posade.
5. Izrada štampa i pregled putnih naloga i izdavanje potvrda.
6. Vođenje i izveštaji:
- Knjiga evidencije
- Relacija i zarada po vozilu,
- Opreme uz vozilo
- Troškova po vozilu i komitentu
- Po vozilu i vozaču, klasičan i grafički izveštaj
- Po kilometraži i vremenu, po kilometraži i potrošnji.

Program NEKRETNINE , namenjen firmama koje se bave prometom nekretnina, sadrži:

1. Unos kuća, stanova, poslovnih prostora i zemljišta sa svim detaljima koji su potrebni za svaki tip nekretnine.
2. Štampa pristupnica za klijente vlasnike nekretnina.
3. Pregled i pretraga: kuća, stanova, poslovnih prostora i zemljišta po mestu, kvartu, vrsti ponude, statusu(aktivno/neaktivno), kvadraturi od-do, ceni od-do

WEB SHOP(izrada internet prodavnica) i WEB Dizajn

Danas zbog sve veceg prelaska trgovine robom i uslugama na internet, jako je važno imati prezentaciju na internetu. Pored toga ta prezentacija treba da kvalitetno(vizuelno i funkcionalno) predstavi Vašu firmu, i sajt da bi imao posecenost mora biti dobro optimizovan za pretraživače. U dogovoru sa našim web dizajnerom uradićemo sve da Vašu firmu predstavimo na pravi način. Za pun efekat Vaše internet prezentacije preporučujemo WebShop:

Izrada internet prodavnica je usluga Infosistema koja kobinovana sa nasim programima daje maksimalne poslovne rezultate. Izrada internet prodavnica Vam donosi potpuno povezivnje sa nasim programima tako da sa nje automatski prebacujete narudzbine u program, pored toga imate mogućnost i slanja slika i malo i veleprodajnih cena artikala iz programa na internet prodavnicu. Internet prodavnica ima mogućnost brze štampe fakture online sa Vašeg sajta.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na usluzi, kontaktirajte nas kad god Vam odgovara, NON STOP smo tu za Vas!