ECDL Moduli 1 i 2
kontakt informacije
Telefon: 011-252-027-2
Ime: Milan
Mesto: Beograd
Cena: 350 din.
Datum: 08.09.2014. u 16:34
Pregledano: 604
Slika: ECDL Moduli 1 i 2

ECDL Modul 1: Osnove informacionih tehnologija

Od kandidata se zahteva poznavanje osnovnih pojmova informacionih tehnologija kao što su: sastavni delovi računara, hardver i softver, razumevanje pojmova kao što su memorija i čuvanje podataka. Traži se razumevanje korišćenja informacionih mreža kao i značaj upotrebe aplikacija u svakodnevnom životu.

Potrebno je imati osnovna znanja o problemima koje mogu imati korisnici, sa zdravstvenog i sigurnosnog aspekta, kao I one koji se odnose na okolinu, a povezani su sa korišćenjem kompjutera. Kandidat mora biti informisan o zaštiti podataka od neovlašćenog korišćenja, kao i o postojanju zakonske regulative na tom području ..

Kratak sadržaj: 
Poglavlje 1: Osnovni pojmovi 
Poglavlje 2: Hardver 
Poglavlje 3: Softver 
Poglavlje 4: Informacione mreže 
Poglavlje 5: Korišćenje informacionih tehnologija u svakodnevnom životu 
Poglavlje 6: Zdravlje, sigurnost i okolina 
Poglavlje 7: Sigurnost 
Poglavlje 8: Autorska prava i zakon