Analiza i upravljanje bankovnim rizi
kontakt informacije
Telefon: 061-131-545-7
Ime: Sasa
Mesto: Beograd
Cena: 5140 din.
Datum: 12.09.2014. u 13:33
Pregledano: 659
Slika: Analiza i upravljanje bankovnim rizi

Ova knjiga nudi pregled tema usmerenih na procenu, analizu i upravljanje finansijskim rizicima u bankarstvu i u području korporativnog upravljanja. Drugo izdanje ove knjige za razliku od prethodnog, dopunjeno je poglavljima o upravljanju funkcijom državnog trezora, o upravljanju investicionim portfolijom stabilne likvidnosti, o kamatnim rizicima i o valutnom riziku. Autori u knjizi takođe ističu da su svi učesnici korporativnog upravljanja (deoničari, direktori, menadžment, revizori itd.) odgovorni za određene segmente upravljanja, a knjiga je namenjena upravo njima.